sd raport BASVINEX

Model-tip al raportului anual al entității admise în cadrul MTF

 1. Date generale privind entitatea admisă în cadrul MTF.

   

 1. Perioada de raportare 2018
 2. Denumirea completă a emitentului Societatea pe Actiuni Romanesti
 3. Sediul, nr.de telefon/fax al emitentului sat. Romanesti, r-nul Straseni 0237-60-350
 4. Numărul (IDNO) și data înregistrării la organul înregistrării de stat
 5. Numărul de înregistrare ( IDNO ) 1003600092021
 6. Data înregistrării 01.07.1997
 7. Activitatea principală (conform CAEM) _15930
 8. Standardele de contabilitate după care se ţine evidenţa contabilă (SNC, SIRF)SNC
 9. Capitalul social al emitentului la ultima zi a perioadei de gestiune, lei10752600
 10. Numărul total de valori mobiliare emise de emitent, tipul si clasa valorilor mobiliare, principalele caracteristici, cu indicarea valorii nominale (fixate) și a codul ISIN :
 11. Doua emisii de actiuni de clasa I cu numarul inregistrarii de stat (cod ISIN)- MD14RMNS1005
 12. Prima emisie de actiuni cu valoarea nominala 100 lei la 01.01.1997-84010 actiuni
 13. A doua emisie de actiuni cu valoarea nominala 100 lei la 27.03.2012-23516 actiuni
 14. Informaţia privind numărul total al acţionarilor emitentului, cu prezentarea listei acționarilor, care la ultima zi a perioadei de gestiune dețineau cel puțin 5% din numărul de acțiuni cu drept de vot plasate ale emitentului, cu specificarea numărului și cotei acțiunilor deținute.

S.A. “Basvinex”- 106949 actiuni- 99.6%.

Detalii