sd professional consulting BASVINEX

Raport anual conform Capitolului III din Regulament

 

Date generale privind emitentul de valori mobiliare ale cărui valori mobiliare sunt
tranzacționate în cadrul unui MTF.
 Raportului anual conform Capitolului III din Regulament
I. Date generale privind emitentul de valori mobiliare ale cărui valori mobiliare sunt
tranzacționate în cadrul unui MTF.
1. Perioada de gestiune raportată ____2017__an.____
2. Denumirea completă și prescurtată a emitentului de valori mobiliare -Romanesti S.A.
3. Sediul, nr.de telefon, fax al emitentului de valori mobiliare: sat. Romanesti, r-nul Straseni 0237-60-
350
4. Numărul și data înregistrarii de stat a emitentului de valori mobiliare la Camera Înregistrarii de Stat
- Numărul de înregistrare ( IDNO ) 1003600092021
- Data înregistrării 01.07.1997
5. Activitatea principală (conform CAEM) 15930
6. Standardele de contabilitate după care se ţine evidenţa contabilă - SNC
7. Capitalul social al emitentului de valori mobiliare la data raportării, lei 10752600
8. Informaţia privind numărul acţionarilor emitentului de valori mobiliare la data raportării _21 actionari
9. Lista acţionarilor care la ultima zi a perioadei de gestiune deţin cel puțin 5% din numărul total de
acțiuni cu drept de vot plasate, inclusiv acționarii aflați în deținere nominală și beneficiarii efectivi SA
Basvinex 106949 actii - 99.6%.

Detalii